Adam Quadroni

Adam Quadroni è in’impressari rumantsch da Ramosch/GR (da 48 onns), il qual candidescha per il «Prix Courage 2018». El laschava vegnir scuvert in vast cartel da firmas da construcziun en Grischun quel che ha engianads privats e la publicidad um tschient milliuns francs. Sia firma vegniva restrenschids ed el cun ina marsch stgisa arrestads. Anteriur derschader federal Giusep Nay sa metta en per el fin oz.

ColliaziunsEdit

beobachter.ch