Gion Antoni Calvenzano

Gion Antoni Calvenzano è in pader chaputschin ch'è vegnì en il Grischun en connex cun la Cuntrarefurma grischuna, l'uschenumnada Missione retica, organisada dal cardinal e sontg Carlo Borromeo. Calvenzano è autur d'in catechissem rumantsch, il Curt Mussament.

ColliaziunsEdit

  Gion Antoni Calvenzano en il Lexicon istoric retic