Questa pagina è scritta en Rumantsch Grischun. Igl exista er in artitgel davart la maturitad bilingua en sursilvan.

La maturitad bilingua è l'attest, ch'ins retschaiva, sch'ins absolva ina scola media cun duas linguas d'instrucziun. Quai vul dir ch’intgins roms da basa vegnan instruids en in’autra lingua. Ils roms d’accent e roms cumplementars vegnan per ordinari instruids en la lingua usitada da la scola.

Scolas cun maturitad bilingua modifitgar

Scola chantunala modifitgar

La Scola chantunala grischuna è la suletta scola en il Grischun che offra la maturitad bilingua rumantsch-tudestg tenor las prescripziuns da la CDEP (4 lecziuns/emna rumantsch e trais roms d'immersiun rumantscha). Scolaras e scolars da lingua materna rumantscha fan la matura bilingua rumantsch/tudestg. Ils roms istorgia, biologia e geografia vegnan lura instruids en talian, respectiv en rumantsch.

Ultra da quai offra la Scola chantunala ina maturitad bilingua en las variantas talian/tudestg per scolaras e scolars da lingua taliana e tudestg/talian per scolaras e scolars da lingua tudestga. Plinavant vegnan plirs roms d'accent instruids per englais.

Academia Engiadina modifitgar

Era l’Academia Engiadina porscha ina maturitad bilingua a basa facultativa. L’academia porscha differentas variantas. In varianta è quella da prender il rumantsch sco emprima lingua (4 lecziuns per emna). In’autra varianta è d’avair l’instrucziun da geografia (3./4. classa) e biologia (5./6. classa) en rumantsch. La terza varianta è lura d’avair duas lecziuns supplementaras da rumantsch. Ina cumbinaziun da quella cun las lecziuns rumantschas da geografia e biologia è era pussaivla.

Institut Otalpin Ftan modifitgar

L’Institut Otalpin Ftan pussibilitescha la maturitad bilingua rumantsch/tudestg a moda facultativa. Scolaras e scolars che frequentan quella maturitad han 4 empè da 2 lecziuns rumantsch per emna. Ultra da quai vegnan era ils roms da biologia ed istorgia instruids en rumantsch.

Avantatgs modifitgar

L’avantatg tar ina maturitad bilingua è ch’ins retschaiva in attest da scola media cun duas linguas. Il chantun e la confederaziun avessan da resguardar sco emprim, cura ch’els pledeschan insatgi per ina nova plazza, las persunas che san pliras linguas naziunalas.


Links modifitgar