Wikipedia:Cudeschs/Ambient

AnimalsEdit

GIATS GRONDS SELVADIS
 
 

Vichipedia Junior

GIATS GRONDS SELVADIS

En quest cudesch chattas ti infurmaziuns generalas sco er ina descripziun da bleras spezias da giats selvadis da tut il mund: liun, jaguar, leopard, tigher, puma, gepard e.u.v. Almain las suandantas dumondas vegnan respundidas en mintga artitgel: Nua vivan els? Co vesan els or? Tge maglian els e co tschiffan els lur preda? Co tiran els si lur pitschens?