Wikipedia:Cudeschs/Art e cultura

MusicaEdit

Classica viennaisa
 
 

Classica viennaisa
Il temp da Haydn, Mozart e Beethoven

Sco ‹classica viennaisa› vegnan designads ils radund 50 onns tranter il 1780 ed il 1830 che duevan furmar sco nagin’autra epoca la chapientscha da la musica d’auta cultura europeica. En il center da la classica – situada tranter baroc e romantica – stat l’ovra dals trais cumponists Joseph Haydn (1732–1809), Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) e Ludwig van Beethoven (1770–1827).

LitteraturaEdit

Mitus, paraula, ditga e legenda
 
 

Mitus, paraula, ditga e legenda
Furmas centralas da la cultura narrativa orala

Il fundus narrativ da l’umanitad sa lascha analisar cun gudogn tant sut aspects litterars sco er antropologics, filosofics, religius, sociologics, istorics, psicologics e.u.v. Sper talas ponderaziuns teoreticas preschentan ils artitgels cuntegnids en questa publicaziun ils tratgs specifics da la cultura narrativa orala sco er las caracteristicas generalas dals singuls geners.