Wikipedia:Cudeschs/Schurnal da navigaziun da l'emprim viadi

Schurnal da navigaziun da l’emprim viadi
Quai è in cudesch da Vichipedia – ina collecziun da cuntegns da Vichipedia che sa lascha arcunar, edir a moda electronica e cumprar facilmain sco cudesch stampà.

Edescha quest cudesch: Book Creator · Wikitext
Elegia il format per telechargiar:

PDF (A4) · PDF (Letter)

Emposta in exemplar stampà dal cudesch: PediaPress

Schurnal da navigaziun da l’emprim viadi

modifitgar

La scuverta da l’America l’onn 1492

modifitgar
Introducziun
EDIZIUN
«Guardai ils umens ch'èn vegnids giu da tschiel»
 
COMMENTARI
Vita e viadis d'exploraziun da Columbus – rescuverta ed ediziun dal schurnal da navigaziun
Cristof Columbus
MATERIALIAS
Geografia ed istorgia da l'‹India dal Vest›
Caribica
Istorgia da l'‹epoca da las scuvertas›
Expansiun europeica


 
Adattaziun per la funcziun da cudeschs da Vichipedia
L’ediziun è vegnida surpigliada a moda integrala da la versiun rumantscha da Vichisource, la biblioteca libra. Per consultar il document en ses context original (incl. glista dals contribuents) p.pl. visitar la suandanta pagina:
   » Schurnal da navigaziun da l’emprim viadi en l’America