Archiv svizzer da litteratura

L'Archiv svizzer da letteratura(ASL) a l’intern da la Biblioteca naziunala svizra (BN) a Berna collecziunescha e valorisescha ils fonds da scripturas e scripturs en las quatter linguas naziunalas svizras, damai en rumantsch, talian, franzos e tudestg.

L'ASL è vegnì inaugurà dal 1991 en l’edifizi da la Biblioteca naziunala a la Hallwylstrasse 15. Motiv concret per questa fundaziun è stada la voluntà testamentaria dal scriptur Friedrich Dürrenmatt, mort dal 1990, che preveseva ina donazion da ses fond da manuscrits a la Confederaziun svizra sche questa instaurass in archiv litterar naziunal.

Hoz vegnan conservads a l’Archivio svizzer da litteratura pli che 300 fonds e colleziuns da scripturas e scripturs, ma er dad intellectuals, dad associaziuns e dad editurs, tranter auter da:

Colliaziuns externasEdit